english
français
contact me

publications
אין גאווה בצל הכידונים
אין גאווה בצל הכידונים
אייל סיון 

למחרת כיבושה של ירושלים המזרחית בשנת 1967, אסר רבה הדגול של חסידות סטמאר, הרב יואל טייטלבויים, על תפילה בכותל המערבי הכבוש בנימוק ש"אין שכינה בצל הכידונים". ארבעים שנה לאחר כיבוש מזרחה של העיר, ובצילם של חומת האפרטהייד, המחסומים, איסורי התנועה, ההפרדה, הריסות הבתים, הטיהור האתני של ערביי העיר וכידוני משמר הגבול והשב"כ, מבקשים אנשי קהילת ההומואים והלסביות לצעוד בעיר תחת כותרת "הגאווה". בתנאים אלו, כאשר למעלה משליש מתושביה של העיר סובלים מאפליה ודיכוי מתמשך, יש מן החוצפה לצעוד בעיר שסועה זו בשם הגאווה. על כן, על הדמוקרטיים האמיתיים לצאת בעקבותיו של הרב טייטלבויים ולקרוא לביטולה של צעדה זו, כי אין גאווה בצל הכידונים.

http://www.kedma.co.il/index.php?id=224